GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Menu

Browsing "Older Posts"

Đức Tâm Ca

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021 / Không có bình luận
Đức Tâm vững tiến lên đường hát vang
Thân ái cùng nhau xây dựng tình lam
Sống vui lục hòa nồng thắm trên môi cười
Bên thầy bên bạn Đức Tâm tiến mãi không ngừng
Từ bi dũng trí con đường chúng ta
Theo bước chị anh tinh cần ngày xanh
Gắng công tu học bồi đắp xây gia đình
Sẵn sàng tiến lên Đức Tâm luôn mãi vững bền

Ngày Vía Đản Sanh

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021 / Không có bình luận