GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Menu

Browsing "Older Posts"

Trại Hạnh Gia Định 2023

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2023 / Không có bình luận

Ông Trăng Miệng Cười

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2023 / Không có bình luận

Ông trăng nhà em
Chúm chím miệng cười
Từ trên mái phố
Tỏa sáng muôn nơi

Ông trăng nhà em
Là tiếng cha cười
Là lời mẹ hát
Là mắt em vui

Ông trăng nhà em
Bừng sáng suốt đời
Từ trên cao tít
Ông trăng miệng cười

Ông trăng nhà em
Khi khuyết khi đầy
Trăng đi đây đó
Miệng vẫn luôn miệng cười

Nghi thức Phật Đản

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2023 / Không có bình luận

Bài hát hè về

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2023 / Không có bình luận

Truyện ca thằng bé tí non

/ Không có bình luận
1.
Vào thời xưa có một thằng bé tí hon.
Dáng đi ngoan ngoan cái mặt tròn tròn,
má thì hường hường tên nó là Tí Non.
Mà mẹ cha nó đẻ bảy đứa lớn khôn.
Giữa năm tai ương bỗng nghèo bồn chồn.
Sáng chiều buồn buồn, làm sao mà có cơm.
Thương con đã nhịn phần ăn, đã nhường nệm chăn.
Kiếm củi tảo tần hòng giữ đám con.
Nhưng ăn có nào được no.
Tấm lòng mẹ cha đâm nghĩ kế là đem dấu đám con.

2.
Bàn cùng nhau lúc giờ đà khuya, rất khuya.
Sáng mai đem con dẫn vào đường rừng, thế rồi lẻn về hoạ may người cứu con.
Nào ngờ đâu cũng nhờ thằng bé Tí Non.
Nó nghe hết trơn lấy đầy ruột mì.
Nó dồn một bí vào trong một túi con.
Hôm sau tính rằng đường đi có lạc một khi.
Dấu vết bánh mì chỉ lối sẽ ra.
Nhưng khi rắc đầy đường đi.
Bỗng từ ngàn cây chim chóc xuống đầy ăn hết…lối về.

3.
Lạc rừng sâu mới tìm một lối cố ra.
Bỗng nhiên xa xa thấy một tòa nhà, dáng thì thật thà bèn xin vào ghé nhờ.
Nhà nhà kia chính là một nơi gớm ghê.
Chính nơi tư gia của thằng Kẹ già.
Tánh thèm thịt thà. Đòi ăn trẻ nít không.
Con yêu thèm thịt non thấy mùi trẻ con.
Cứ hỏi quanh dồn :” đùi chúng chắc ngon”.
Nhưng may cũng nhờ vợ can.
Hứa chờ vừa ăn xin tới giữa đêm thịt xương thêm ròn.

4.
Mà vợ Yêu cũng đẻ bảy đứa bé con.
Giống nhau như gương cũng nằm một giường.
Giống bảy thằng “còm” bên thằng Tí Non.
Rồi để cho khác “người” và mấy đứa con.
Nó đem nón xanh úp đầu trẻ…còn nón đỏ một màu đội bên thằng Tí Non.
Đêm sương giữa rừng lạnh khuya, lúc nhà ngủ mê.
Yên lặng tứ bề thằng bé Tí Non.
Mon men lén vào giường bên.
Nó liền trèo lên thay mấy nón xanh đội cho anh mình.

5.
Một giờ sau lúc thằng Kẹ đi dón chân.
Nắm tay con dao nó hầm hừ vào nón đỏ thằng nào là giết rồi nướng ăn.
Thịt thì ngon có mùi “kẹ” hơi khét nôn.
Nó ăn năm con biết mình “lầm đường”.
Tức mình chạy vào, tìm ăn bọn Tí Non.
May thay bé này cùng anh mấy người chạy nhanh.
Núp dưới cây cành tận đáy hố sâu.
Con Yêu lấy một bộ hia.
Bước bảy dặm quê đi kiếm tứ bề mệt thân chẳng nề.

6.
Nằm nghĩ thân chú Kẹ mệt hai bắp chân.
Ngáy nghe rân rân biết rằng Kẹ nằm Tí liền lại gần để mưu một kế thần.
Kẹ nằm mê Tí liều một phen gớm ghê.
Gỡ ngay đôi hia Tí liền chạy về.
Lúc mẹ ngồi chờ lệ chan hoà bốn bề.
Đôi hia đã được nhà vua lấy về và cho mấy túi tinh vàng để sống ấm no.
Anh em lúc gặp mẹ cha.
Khóc ròng rồi ca tang tính tính tang từ nay giàu sang.

Bài ca trại Dũng

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023 / Không có bình luận

Về dự Chu niên

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2023 / Không có bình luận