GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Menu

Browsing "Older Posts"

Các đơn vị GĐPT trực thuộc BHD Gia Định

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020 / Không có bình luận
01. GĐPT Đức Ân
02. GĐPT Đức Châu
03. GĐPT Đức Chơn 
04. GĐPT Đức Đạt 
05. GĐPT Đức Dũng 
06. GĐPT Đức Giác 
07. GĐPT Đức Hải 
08. GĐPT Đức Hạnh 
09. GĐPT Đức Hiền 
10. GĐPT Đức Hoa 
11. GĐPT Đức Huệ 
12. GĐPT Đức Liên 
13. GĐPT Đức Long 
14. GĐPT Đức Minh 
15. GĐPT Đức Nguyên 
16. GĐPT Đức Pháp 
17. GĐPT Đức Phương 
18. GĐPT Đức Quang 
19. GĐPT Đức Tâm 
20. GĐPT Đức Tân 
21. GĐPT Đức Thành 
22. GĐPT Đức Thiện 
23. GĐPT Đức Tịnh 
24. GĐPT Đức Tuệ 
25. GĐPT Đức Vân 
26. GĐPT Đức Viên

Lễ Hiệp Kỵ 2020

/ Không có bình luận

Thiệp mời Chu niên

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020 / Không có bình luận

Tháp Morse

/ Không có bình luận

Đoàn người lữ thứ

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020 / Không có bình luận

Phật Giáo Việt Nam

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020 / Không có bình luận

Chứng chỉ trúng cách

/ Không có bình luận

Kỹ năng sinh hoạt tập thể bậc 2

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020 / Không có bình luận

Chương trình tu học huấn luyện GĐPT

/ Không có bình luận

Vui Tết Trung Thu 2020

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020 / Không có bình luận

Nghi thức tụng niệm GĐPT

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020 / Không có bình luận

Liên Đoàn Trưởng anh chị là ai

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020 / Không có bình luận

Bừng Sáng - Song Ngọc

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2020 / Không có bình luận

Những bài hát GĐPT

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020 / Không có bình luận

Tuyển tập bài hát GĐPT

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020 / 1 Comment

Trại Vạn Hạnh

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2020 / Không có bình luận

PHẦN I

CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN HÀM THỤ

 1. Ôn tập các bộ kinh đã học.
 2. Đi sâu vào các bộ kinh.

a.  Kinh Thắng Man:

–   Thập đại thọ: Đạo đức phụ nữ trong xã hội hiện tại.

–   Quy – Giới – Nguyện – hành: Hướng đi của tuổi trẻ thời đại.

b.  Kinh Duy Ma Cật:

–   Bất tư nghì giải thoát: Nhân cách đạo đức của phật tử trong thế giới trụy lạc và cám dỗ.

–   Bất nhị pháp môn: Trí tuệ và dục vọng.

c.  Kinh Kim Cương:

–   Bố thí dẫn vào thực chứng.

–   Vô tránh tam muội: Tánh không và hòa bình thế giới.

 1. Tìm hiểu sự phát triển Phật giáo trên thế giới (Các Hội đoàn Phật giáo quốc tế – Phật giáo tại các nước Tây phương)
 2. Phong trào Gia Đình Phật Tử tại Hải ngoại.
 3. Nhận định tình hình thực tế Gia Đình Phật Tử hiện nay và đề nghị một phương thức khắc phục khó khăn về 3 phương diện: Tổ chức – Huấn luyện – Tu học.
 4. Ứng dụng Phật pháp trong đời sống xã hội.
 5. Đời sống thanh niên.

PHẦN II

CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN TRÊN ĐẤT TRẠI

I.  TỔNG QUÁT

 1. Tinh thần Trại Vạn Hạnh.
 2. Sứ mệnh Huynh trưởng.
 3. Người lãnh đạo tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 II.  PHẬT PHÁP

 1. Nhân sinh quan – Vũ trụ quan Phật giáo.
 2. Vạn hạnh thiền sư.
 3. Tứ Tất Đàn.
 4. Ứng dụng tinh thần tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên.
 5. Thiền trong đời sống Huynh trưởng.

 III.  GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 1. Trại họp bạn.
 2. Trại trưởng.
 3. Trại huấn luyện.
 4. Cương yếu điều hành và tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 5. Tính chất văn nghệ trong Gia Đình Phật Tử.

Trại Huyền Trang

/ 1 Comment

 I.  TỔNG QUÁT

 1. Tinh thần Trại Huyền Trang.
 2. Huynh trưởng với quê hương.
 3. Liên Đoàn trưởng.
 4. Sự liên hệ ngành ngang, ngành dọc.
 5. Phê bình kiểm thảo.

 II.  PHẬT PHÁP

 1. Huyền Trang pháp sư với Đại thừa Phật giáo.

 III.  QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 1. Quản trị một đơn vị Gia Đình Phật Tử.
 2. Lễ lược trong Gia Đình Phật Tử.
 3. Vạch chương trình thường niên cho Gia đình.
 4. Nội quy và Quy chế Huynh trưởng.
 5. Sinh hoạt riêng biệt Nam – Nữ.
 6. Trại hè – Trại công tác – Trại du khảo.
 7. Tủ sách Gia Đình Phật Tử.
 8. Báo Gia đình.
 9. Triển lãm.
 10. Một buổi trình diễn văn nghệ Gia đình Phật Tử.

Trại A Dục

/ Không có bình luận

 I.  TỔNG QUÁT

 1. Tinh thần Trại A Dục.
 2. Lý tưởng của Huynh trưởng.
 3. Đoàn trưởng.
 4. Tinh thần Lục hòa trong trại huấn luyện.
 5. A Dục vương với tinh thần chuyển biến nội tâm và hộ trì chánh pháp.

 II.  PHẬT PHÁP

 1. Tứ nhiếp pháp với Đoàn trưởng.

 III.  HIỂU THẤU ĐÁO VỀ NGÀNH

 1. Tâm lý ngành.
 2. Khung cảnh.

 IV.  CẦM ĐOÀN

 1. Vạch chương trình sinh hoạt Đoàn.
 2. Hoạt động của Đoàn (Kế hoạch – Thực hiện).
 3. Tổ chức Huấn luyện Đội Chúng trưởng, Đầu Thứ đàn.
 4. Hàng Đội tự trị – Đàn kiểu mẫu.
 5. Trại Đoàn.
 6. Lửa trại.
 7. Trò chơi trong Gia đình Phật Tử.
 8. Văn nghệ Gia Đình Phật Tử.
 9. Báo Đoàn.
 10. Thi vượt bậc.
 11. Đoàn trưởng với công tác xã hội.

Trại Lộc Uyển

/ Không có bình luận

  I.  TỔNG QUÁT

 1. Vấn đề huấn luyện Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 2. Tinh thần Trại Lộc Uyển.

 II.  PHẬT PHÁP

 1. Đức tin của người Huynh trưởng.
 2. Huynh trưởng với đạo pháp và dân tộc.

 III.  THẤU ĐÁO VỀ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 1. Những Huynh trưởng và Đoàn đã sinh hy sinh cho đạo pháp và dân tộc.
 2. Nội quy – Quy chế Huynh trưởng.
 3. Các Ngành trong Gia Đình Phật Tử.
 4. Hình thức Gia Đình Phật Tử.
 5. Chào kính và kỷ luật trong Gia Đình Phật Tử.
 6. Các ngày lễ chính trong Gia Đình Phật Tử.
 7. Phương pháp truyền đạt một đề tài Phật pháp.

 IV.  THẤU ĐÁO VỀ TỔ CHỨC MỘT ĐOÀN

 1. Đoàn phó (Tư cách và Nhiệm vụ).
 2. Tổ chức và quản trị một Đoàn.
 3. Hình thức và Hiệu lệnh tập họp.
 4. Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn.
 5. Tổ chức Đội – Chúng – Đàn.

Trại Anoma - Ni Liên

/ Không có bình luận

Thời gian : 03 ngày đêm liên tục

 A. NGÀNH THIẾU

I.  PHẬT PHÁP

 1. Tam Quy – Ngũ giới.

II.  TINH THẦN

 1. Ý nghĩa tên Trại.

III.  TÁC PHONG

 1. Nghề Đội Chúng trưởng.
 2. Tinh thần đồng đội và hiểu mình, hiểu bạn.
 3. Kỷ luật Đội Chúng.

IV.  TỔ CHỨC – ĐIỀU KHIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN

 1. Góc Đội Chúng.
 2. Họp Đội Chúng.
 3. Trò chơi Đội Chúng.
 4. Đội Chúng tự trị.
 5. Trại Đội Chúng.
 6. Hình thức và hiệu lệnh tập họp.
 7. Báo Đội Chúng.
 8. Tìm phương hướng bằng La bàn và Bản đồ.
 9. Cấp cứu: Phương pháp làm cán cứu thương bằng vật liệu tại chỗ.

  B.  NGÀNH THANH

I.  PHẬT PHÁP

 1. Tam Quy – Ngũ giới.

 II.  TINH THẦN

2.  Ý nghĩa tên Trại.

 III.  TÁC PHONG

 1. Nghề Đội Chúng trưởng.
 2. Tinh thần đồng đội và hiểu mình, hiểu bạn.
 3. Kỷ luật Đội Chúng.

 IV.  TỔ CHỨC – ĐIỀU KHIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN

 1. Góc Đội Chúng.
 2. Họp Đội Chúng.
 3. Đội Chúng tự trị.
 4. Trại Đội Chúng.
 5. Tổ chức du khảo.
 6. Hình thức và hiệu lệnh tập họp.
 7. Báo Đội Chúng.
 8. Vạch chương trình và điều khiển lửa trại.
 9. Cấp cứu: Các phương pháp hô hấp nhân tạo.

Trại Tuyết Sơn

/ Không có bình luận

 Thời gian : 03 ngày đêm liên tục

 I.  PHẬT PHÁP

 1. Quy Y Tam Bảo.
 2. Niệm Phật – Ăn chay.

II.  TÁC PHONG

 1. Tư cách và nhiệm vụ Đầu, Thứ đàn.
 2. Bổn phận Đầu, Thứ đàn đối với:

–   Gia đình.

–   Học đường.

–   Xã hội.

 1. Chào kính.

 III.  TỔ CHỨC

 1. Hệ thống tổ chức Đoàn Oanh vũ và Đàn kiểu mẫu.
 2. Sổ tay Đầu đàn – Sổ điểm danh – Sổ sinh hoạt.

 IV.  ĐIỀU KHIỂN

 1. Hình thức và hiệu lệnh tập họp.
 2. Tập xây tổ đàn và dựng lều.
 3. Cấp cứu: Cầm máu và sát trùng vết thương.
 4. Đầu đàn với trò chơi.
 5. Tập hát cho Đàn.
 6. Vẽ huy hiệu hoa sen.

Bậc Lực

/ Không có bình luận

Thời gian tu học: 05 năm

 

NĂM THỨ NHẤT

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Giới – Định – Tuệ.
 2. Kinh Pháp bảo đàn.
 3. Kinh Thắng Man.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ CHUYÊN MÔN

 1. Các phương pháp giáo dục trong giáo lý Phật đà.
 2. Tâm lý xã hội (Học viên tự nghiên cứu – Thuyết trình).
 3. Lịch sử truyền bá Phật giáo trên thế giới: Các nước Ấn Độ, Tây Tạng.
 4. Cách tổ chức và điều khiển một lớp dạy nghề.
 5. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình Bậc Định năm thứ 3).

NĂM THỨ HAI

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Kinh Pháp Hoa.
 2. Luận Câu Xá.
 3. Tinh thần tự tín tự chủ.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ CHUYÊN MÔN

 1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
 2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau 1981 (Học viên tự nghiên cứu).
 3. Lịch sử truyền bá Phật giáo trên thế giới: Các nước Mông Cổ, Triều Tiên, Đài Loan, Nhật Bản.
 4. Đạo Phật với vấn đề bảo vệ môi trường.
 5. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình Bậc Lực năm thứ nhất).

NĂM THỨ BA

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Triết lý đạo Phật hay Đại cương Kinh Lăng Nghiêm.
 2. Kinh Duy Ma Cật giảng luận.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ CHUYÊN MÔN

 1. Lịch sử truyền bá Phật giáo trên thế giới: Các nước Đông Nam Á: Singapore, Thái Lan, Mã Lai, Lào, Campuchia, Miến Điện.
 2. Phật giáo với sứ mệnh hòa bình.
 3. Máy phát điện.
 4. Công tác cứu trợ của Gia Đình Phật Tử.
 5. Cơ bản về nghệ thuật và kỹ thuật đắp phù điêu.
 6. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình Bậc Lực năm thứ hai).

NĂM THỨ TƯ

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Kinh Kim Cang (Tinh yếu).
 2. Tinh thần phá chấp.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ CHUYÊN MÔN

 1. Tinh thần Phật giáo trong đời sống xã hội.
 2. Những di tích lịch sử và những thắng cảnh tại Tỉnh nhà (Soạn theo đơn vị Tỉnh).
 3. Lịch sử truyền bá Phật giáo trên thế giới: Các nước phương Tây.
 4. Gia Đình Phật Tử qua các giai đoạn phát triển (Học viên soạn bài – Nhóm hội thảo góp ý – Bài và Biên bản Hội thảo chuyển về BĐHBL Trung Ương).
 5. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình Bậc Lực năm thứ ba).

NĂM THỨ NĂM

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Phẩm Nhập Pháp Giới (Kinh Hoa Nghiêm).
 2. Triết học Phật giáo trong Kinh Hoa Nghiêm.
 3. Triết học Trung Quán.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ CHUYÊN MÔN

 1. Đại cương triết học Phật giáo ( Huynh trưởng học viên nghiên cứu – Thuyết trình – Hội luận).
 2. Phật giáo với kinh tế.
 3. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình Bậc Lực năm thứ tư).

Bậc Định

/ Không có bình luận

 Thời gian tu học: 03 năm

 

 NĂM THỨ NHẤT

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Nghiệp báo.
 2. Thập Nhị nhân duyên.
 3. Bát quan trai giới.
 4. 37 phẩm trợ đạo (đi sâu vào Bát Chánh Đạo và Tứ Niệm Xứ).
 5. Văn – Tư – Tu.
 6. Chánh niệm tỉnh giác.
 7. Kinh Bát đại nhân giác.
 8. Lục độ.
 9. Khuyến pháp Bồ đề tâm văn.
 10. Trau dồi trí tuệ.
 11. Trau dồi đức tính.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

 1. Khái niệm về kinh tế công nông nghiệp trong xã hội Việt Nam.
 2. Tìm hiểu tôn giáo bạn: Thông thiên học, Cao đài.
 3. Phương pháp hoạt động trong mô hình sinh hoạt Gia Đình Phật Tử.

 C.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 1. Tổ chức và điều khiển một tủ thuốc Phường, Khóm (xã, thôn) tại chùa.
 2. Thực hiện Đặc san.

 D.  PHẦN HỌC VIÊN TỰ NGHIÊN CỨU – XÂY DỰNG DÀN BÀI THUYẾT TRÌNH

 1. Bảo vệ môi trường sinh thái.
 2. Trang trí phòng học – Phòng khách – Đoàn Quán.
 3. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình Bậc Trì)

NĂM THỨ HAI

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Kinh Hiền nhân.
 2. Người tại gia.
 3. Người xuất gia.
 4. Ngài Huyền Trang.
 5. Ngài Thái Hư Đại Sư.
 6. Huynh trưởng người tại gia gương mẫu.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

 1. Lịch sử truyền bá phật giáo từ sau Trịnh – Nguyễn phân tranh đến 1975.
 2. Cách thức tổ chức và điều khiển một lớp học tình thương.
 3. Cách tổ chức một buổi hội thảo.
 4. Tìm hiểu tôn giáo bạn: Đạo Hồi.

 C.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 1. Giáo dục thiếu nhi.
 2. Tìm hiểu về Cô nhi, Ký nhi.
 3. Tổ chức và điều hành một thư viện.
 4. Mưu sinh tháot hiểm: Vượt sông, cứu thủy nạn, leo núi.
 5. Hòa nhạc – Sân khấu và Kịch nghệ.
 6. Công nghệ thông tin: tiếp theo chương trình Bậc Định năm thứ nhất.

 D.  PHẦN HỌC VIÊN TỰ NGHIÊN CỨU – XÂY DỰNG DÀN BÀI THUYẾT TRÌNH

 1. Sử dụng và bảo quản xe gắn máy.
 2. Điện nhà.

NĂM THỨ BA

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Người lãnh đạo.
 2. Tinh thần trách nhiệm.
 3. Đại cương Luận Câu Xá.
 4. Nhập Bồ đề hành luận.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

 1. Kỹ thuật vận động.
 2. Điều khiển một buổi họp hoặc nói chuyện với quần chúng.

 C.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 1. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình Bậc Định năm thứ 2)

 D.  PHẦN HỌC VIÊN TỰ NGHIÊN CỨU – XÂY DỰNG DÀN BÀI THUYẾT TRÌNH

 1. Các vị tổ phái Lâm Tế tại Việt Nam: Thiền sư Viên Văn – Chuyết Chuyết. Thiền sư Siêu Bạch – Nguyên Thiều.
 2. Sinh hoạt địa phương: tôn giáo, chính trị, kinh tế tài chánh.
 3. Phòng cháy – Chữa cháy.
 4. Ghi âm, ghi hình – Phát thanh, phát hình.
 5. Mỹ học Phật giáo.
 6. Phật giáo với văn hóa.
 7. Giới thiệu tiểu sử các Đức Tăng Thống: Đức Đệ Nhất Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết – Đức Đệ Nhị Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên – Đức Đệ Tam Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu – Đức Đệ Tứ Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang.
 8. Giới thiệu tiểu sử các vị Viện Trưởng Viện Hóa Đạo: Đệ Nhị Hòa Thượng Thích Thiện Hoa – Đệ Tam Hòa Thượng Thích Trí Thủ.
 9. Cuộc vận động Phật giáo năm 1963 – 1966.
 10. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
 11. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay.
 12. Giới thiệu các Huynh trưởng suốt đời xây dựng và phát triển tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Bậc Trì

/ Không có bình luận

 Thời gian tu học: 02 năm

NĂM THỨ NHẤT

A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Thập mục ngưu đồ.
 2. Nhân quả.
 3. Luân hồi.
 4. Tam pháp ấn.
 5. Tứ Diệu Đế.
 6. Thập Thiện.
 7. Lược giải Kinh An Ban Thủ Ý.
 8. Kinh Thiện Sinh.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

 1. Kinh tế gia đình.
 2. Xã hội tính.
 3. Dân tộc tính.
 4. Tìm hiểu tôn giáo bạn: Tin lành, Thiên chúa giáo.
 5. Hạnh phúc gia đình.
 6. Các phương pháp nghiên cứu thống kê và trắc nghiệm.
 7. Nghệ thuật điều khiển một buổi lễ trong Gia Đình Phật Tử.
 8. Tâm lý quần chúng.

 C.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 1. Tìm hiểu phong tục và danh nhân địa phương ( Huynh trưởng tự sưu tầm, nghiên cứu, soạn thảo và thuyết trình).
 2. Những điều căn bản về dưỡng nhi.
 3. Thức ăn và dinh dưỡng.
 4. Những bệnh thông thường.
 5. Đại cương về dược tính một số thuốc cần dùng.
 6. Sự tiến triển của tuổi thiếu nhi.
 7. Bảo vệ môi trường sinh thái.

NĂM THỨ HAI

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Kiết tập kinh điển.
 2. Đại thừa và Tiểu thừa.
 3. Ngài Liễu Quán.
 4. A Dục Vương.
 5. Lương Võ Đế.
 6. Tứ Chánh Cần và Tứ Như Ý Túc.
 7. Đức Phật Thích Ca với vấn đề giáo dục.
 8. Phát Bồ Đề Tâm.
 9. Các Cư sĩ có công lớn với Phật Giáo Việt Nam.

–   Tâm Minh Lê Đình Thám.

–   Chánh Trí Mai Thọ Truyền.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

 1. Tổ chức và điều khiển trường mẫu giáo.
 2. Chinh phục nhân tâm.
 3. Vệ sinh công cộng và phòng ngừa dịch bệnh.
 4. Lịch sử truyền bá Phật giáo thời Lý – Trần thuộc Minh và Trịnh – Nguyễn phân tranh.
 5. Phật giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam – Đại cương (Tổ chức dưới hình thức hội thảo).
 6. Phong trào chấn hưng Phật giáo tại Việt Nam và các Hội Phật giáo trước năm 1963.
 7. Gia Đình Phật Tử sở tại (Học viên tự nghiên cứu soạn thảo theo nhóm chuyển về Ban Điều hành Bậc Lực Trung Ương).

 C.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 1. Người Huynh trưởng với vấn đề phổ cập giáo dục.
 2. Các bộ môn thể thao thông thường.
 3. Hội họa và Bích báo.
 4. Luật lệ giao thông.
 5. Phương pháp hướng dẫn môn Hoạt động thanh niên Bậc Trung Thiện và Chánh Thiện.
 6. Sử dụng máy phóng thanh.
 7. Công nghệ thông tin: Tiếp theo chương trình Bậc Kiên.

Bậc Kiên

/ Không có bình luận

Thời gian tu học: 02 năm

NĂM THỨ NHẤT

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Đại cương Phật pháp.
 2. Mục đích Phật pháp.
 3. Tam Quy.
 4. Ngũ Giới.
 5. Cuộc đời Đức Phật.
 6. Đại cương Kinh Đại phương tiện Phật báo ân.
 7. Ngài Bồ Đề Đạt Ma.
 8. Ngài Khương Tăng Hội.
 9. Niền tin và đức tin.

B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

 1. Mục đích và phương tiện.
 2. Tâm lý trẻ.
 3. Cờ Phật giáo.
 4. Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 5. Nội quy – Quy chế Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

C.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 1. Tổ chức làng xã Việt Nam.
 2. Giáo dục y tế: Sự tác hại của Ma túy – Bệnh Sida.
 3. Cứu thương: Khái niệm và mục đích.
 4. Thể dục: Mục đích thể dục và các động tác căn bản.
 5. Ôn lại nhạc lý căn bản và các bài hát đã học, giới thiệu một số nhạc cụ phổ thông.
 6. Đại cương và phương pháp dạy môn Thủ công – Nữ công – Gia chánh.
 7. Bảng hiệu lưu thông.
 8. Khắc trên phấn – Gỗ.
 9. Phương pháp in lụa.

 NĂM THỨ HAI

A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Ngũ Minh Pháp ( Giới thiệu Tuệ Tỉnh thiền sư trong phần Y Phương Minh).
 2. Sổ tức – Niệm Phật.
 3. Từ Nhiếp Pháp.
 4. Tứ Ân.
 5. Kinh Ưu Bà Tắc.
 6. Những đặc tính của Phật pháp.
 7. Đạo Phật với thanh niên.
 8. Năm hạnh.

B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

 1. Các giai đoạn chính trong lịch sử Việt Nam.
 2. Tìm hiểu tôn giáo bạn: Đạo Khổng, đạo Lão.
 3. Nguyên lý Huân tập.
 4. Nghệ thuật nói chuyện trước đám đông.
 5. Phật giáo với tinh thần dân chủ.
 6. Lịch sử truyền bá Phật giáo tại Việt Nam thời du nhập đến Đinh, Lê.
 7. Tinh thần giáo dục Gia Đình Phật Tử.
 8. Ứng dụng Phật pháp vào sinh hoạt Gia Đình Phật Tử.

C.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 1. Phương pháp hướng dẫn môn Hoạt động thanh niên Bậc Hướng thiện và Sơ thiện.
 2. Biết nguyên tắc cấu tạo và sử dụng điện thoại.
 3. Công nghệ thông tin: Tin học phổ thông.
 4. Mục đích và những điểm co bản về bảo vệ môi trường sinh thái.

Bậc Sen Non

/ Không có bình luận

A. KIẾN THỨC

1. Tập quan sát và phân biệt hình ảnh (Phật bảo) – Chư Phật  và Bồ Tát (Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật A Di Đà…, Bồ Tát Quán Thế Âm, Văn Thù,  Địa Tạng…)

2. Tập quan sát, kính trọng và gìn giữ (Pháp bảo): Kinh sách

3. Giới thiệu và cho các em làm quen với Chư Tăng, Ni (Tăng bảo)

4. Tập quan sát và phân biệt: các loại Pháp khí đơn giản (Đại hồng chung, chuông gia trì, mõ…)

5. Giới thiệu hình ảnh các ngôi chùa, tháp, cổng tam quan, chánh điện, bàn thờ Phật.

6. Kể các câu chuyện thiện và hướng dẫn các em làm việc thiện.

7. Giải thích và khuyến khích việc bố thí và phóng sanh.

8. Hiếu đạo: với ông bà, cha mẹ, thương yêu anh chị em, bạn bè, giúp đỡ người tàn tật.

B. RÈN LUYỆN

1. Kể chuyện : Lòng hiếu chim Oanh vũ, Cử chỉ nhân từ chim Oanh vũ, Con voi hiếu nghĩa…)

2. Biết cách: chấp tay, xá và lạy

C. THỰC HÀNH

1. Tập đồ và tô màu, vẽ: nét thẳng, nét cong, nét xiên, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hoa, quả (đơn giản), ngôi chùa của em.

2. Cách xếp hàng theo Đàn, Đoàn (vòng tròn, quay vòng tròn…)

3. Các trò chơi đơn giản để luyện tay, chân, tai, mắt, thân thể…

4. Thể dục: những động tác tay, chân dễ nhớ

5. Văn nghệ: các bài hát ngắn có điệu bộ

6. Khoa học thường thức : đánh răng, súc miệng, rửa mặt, rửa tay chân…

Nguồn: Tài liệu tu học GĐPT Việt Nam

Bậc Hòa

/ Không có bình luận

Tinh Thần chủ đạo: TỨ NIỆM XỨ

Thời gian tu học: 02 năm.

NĂM THỨ NHẤT

(Dành cho Đoàn sinh mới gia nhập không qua Ngành Thiếu)

Rút từ chương trình Trung Thiện và Chánh Thiện ra những bài cần yếu

I. PHẬT PHÁP

 A. NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN THÂN

 1. Quy y Tam bảo – Ăn chay – Niệm Phật.
 2. Tam độc – Mười điều thiện.
 3. Sử dụng chuông mõ.

 B. NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THA NHÂN VÀ XÃ HỘI

 1. Lục hòa.
 2. Tứ nhiếp pháp.
 3. Lịch sử Đức Phật Thích Ca.

 C. NHẬN THỨC

 1. Mục đích và Châm ngôn của Gia Đình Phật Tử.
 2. Năm điều luật.
 3. Ý nghĩa huy hiệu hoa sen và Ý nghĩa màu lam.
 4. Nhân quả.
 5. Luân hồi.
 6. Kinh báo hiếu.

 D. TU DƯỠNG

 1. Bát quan trai.

 II.  CHUYÊN MÔN

Dựa theo chương trình chuyên môn của Bậc Sơ Thiện.

 NĂM THỨ HAI

(Dành cho Đoàn sinh đã qua Bậc Hòa và Đoàn sinh Ngành Thiếu đã qua Bậc Trung Thiện và Chánh Thiện)

 I. PHẬT PHÁP

 A. NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN THÂN

 1. Tu học – Học Phật.
 2. Phân biệt Kinh – Chú – Kệ.
 3. Phật giáo với đời sống con người.

 B. NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THA NHÂN VÀ XÃ HỘI

 1. Ứng dụng Bi Trí Dũng vào cuốc sống.
 2. Quan niệm về bạn, ân oán, tốt xấu, thiện ác.
 3. Những nguyên tắc ứng dụng: Tứ Diệu Đế – Bát Chánh Đạo – Lục hòa  Lục độ – Kinh Thập thiện.

 C. NHẬN THỨC

 1. Ý nghĩa giá trị của nghi lễ.
 2. An cư kiết hạ.
 3. Cuộc vận động Phật giáo 1963 và Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất (kết hợp thu gọn 2 bài: Cuộc vận động Phật giáo 1963 và Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất ở bậc Chánh Thiện).
 4. Tứ niệm xứ (Bậc Chánh Thiện và thêm phần Quán Tứ niệm xứ trong Chương trình Bậc Định).
 5. Tinh thần Vô úy và an nhẫn trong Phật giáo.
 6. An trú trong hiện tại – Có thức tập (Bậc Chánh Thiện – Nội dung tương tự bài Chánh niệm tỉnh giác ở Bậc Định).

 D. TU DƯỠNG

 1. Thiền trong đời sống.
 2. Phật giáo với vấn đề tu dưỡng thanh niên.

 II. CHUYÊN MÔN

Dựa theo chương trình chuyên môn của Bậc Trung Thiện

Bậc Trực

/ Không có bình luận

Tinh Thần chủ đạo: TỨ NHƯ Ý TÚC

Thời gian tu học: 02 năm.

NĂM THỨ NHẤT

    I.  PHẬT PHÁP

 A.  NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN THÂN

 1. Người tại gia.
 2. Phát triển hạnh phúc, nghề nghiệp và kỹ thuật theo quan niệm: Lý luân hồi; Lý nhân quả; Lý nhân duyên.
 3. Tứ như ý túc.

 B.  PHẦN NHẬN THỨC

 1. Phật giáo với: Tôn giáo, hoa học và triết học.
 2. Đại thừa và Tiều thừa.
 3. Nhân sinh quan – Vũ trụ quan Phật giáo.
 4. Các tông phái Phật giáo: Luật tông, Tịnh độ tông, Thiền tông, Pháp tướng tông, Mật tông, Thiên thai tông, Pháp hoa tông, Hoa nghiêm tông, Tam luật tông, Câu xá tông, Thành thật tông.
 5. Duy thức luận.
 6. Ý nghĩa pháp khí trong đạo Phật.
 7. Khái lược lịch sử Phật giáo từ thời du nhập đến Trịnh Nguyễn.

 C.  TU DƯỠNG

 1. Ngũ Minh pháp.

    II.  CHUYÊN MÔN

Dựa theo chương trình chuyên môn của Bậc Chánh Thiện năm thứ nhất.

NĂM THỨ HAI

    I.  PHẬT PHÁP

 A.  NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN THÂN

 1. Phát triển hạnh phúc gia đình theo Ngũ giới và Thập thiện.
 2. Kinh Thiện sinh.

 B.  PHẦN NHẬN THỨC

 1. Phật giáo Việt Nam cận đại và Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất.
 2. Các tôn giáo lớn trên thế giới: Bà la môn, Hồi giáo, Nho giáo, Lão giáo, Thiên chúa giáo, đạo Bà hai.
 3. Mười hai nhân duyên.
 4. Kinh Lăng Nghiêm.
 5. Kinh Pháp Hoa.
 6. Kinh Duy Ma Cật.
 7. Đại ý kinh : Tam bảo, Di Đà, Hồng Danh, Vu Lan, Phổ Môn, Kim Cang, Bát Nhã, Thủy Sám, Đại Tạng.

 C.  TU DƯỠNG

 1. Hai buổi công phu.

    II.  CHUYÊN MÔN

Dựa theo chương trình chuyên môn của Bậc Chánh Thiện năm thứ 2.