GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Menu

Bậc Định

 Thời gian tu học: 03 năm

 

 NĂM THỨ NHẤT

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Nghiệp báo.
 2. Thập Nhị nhân duyên.
 3. Bát quan trai giới.
 4. 37 phẩm trợ đạo (đi sâu vào Bát Chánh Đạo và Tứ Niệm Xứ).
 5. Văn – Tư – Tu.
 6. Chánh niệm tỉnh giác.
 7. Kinh Bát đại nhân giác.
 8. Lục độ.
 9. Khuyến pháp Bồ đề tâm văn.
 10. Trau dồi trí tuệ.
 11. Trau dồi đức tính.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

 1. Khái niệm về kinh tế công nông nghiệp trong xã hội Việt Nam.
 2. Tìm hiểu tôn giáo bạn: Thông thiên học, Cao đài.
 3. Phương pháp hoạt động trong mô hình sinh hoạt Gia Đình Phật Tử.

 C.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 1. Tổ chức và điều khiển một tủ thuốc Phường, Khóm (xã, thôn) tại chùa.
 2. Thực hiện Đặc san.

 D.  PHẦN HỌC VIÊN TỰ NGHIÊN CỨU – XÂY DỰNG DÀN BÀI THUYẾT TRÌNH

 1. Bảo vệ môi trường sinh thái.
 2. Trang trí phòng học – Phòng khách – Đoàn Quán.
 3. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình Bậc Trì)

NĂM THỨ HAI

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Kinh Hiền nhân.
 2. Người tại gia.
 3. Người xuất gia.
 4. Ngài Huyền Trang.
 5. Ngài Thái Hư Đại Sư.
 6. Huynh trưởng người tại gia gương mẫu.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

 1. Lịch sử truyền bá phật giáo từ sau Trịnh – Nguyễn phân tranh đến 1975.
 2. Cách thức tổ chức và điều khiển một lớp học tình thương.
 3. Cách tổ chức một buổi hội thảo.
 4. Tìm hiểu tôn giáo bạn: Đạo Hồi.

 C.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 1. Giáo dục thiếu nhi.
 2. Tìm hiểu về Cô nhi, Ký nhi.
 3. Tổ chức và điều hành một thư viện.
 4. Mưu sinh tháot hiểm: Vượt sông, cứu thủy nạn, leo núi.
 5. Hòa nhạc – Sân khấu và Kịch nghệ.
 6. Công nghệ thông tin: tiếp theo chương trình Bậc Định năm thứ nhất.

 D.  PHẦN HỌC VIÊN TỰ NGHIÊN CỨU – XÂY DỰNG DÀN BÀI THUYẾT TRÌNH

 1. Sử dụng và bảo quản xe gắn máy.
 2. Điện nhà.

NĂM THỨ BA

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Người lãnh đạo.
 2. Tinh thần trách nhiệm.
 3. Đại cương Luận Câu Xá.
 4. Nhập Bồ đề hành luận.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

 1. Kỹ thuật vận động.
 2. Điều khiển một buổi họp hoặc nói chuyện với quần chúng.

 C.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 1. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình Bậc Định năm thứ 2)

 D.  PHẦN HỌC VIÊN TỰ NGHIÊN CỨU – XÂY DỰNG DÀN BÀI THUYẾT TRÌNH

 1. Các vị tổ phái Lâm Tế tại Việt Nam: Thiền sư Viên Văn – Chuyết Chuyết. Thiền sư Siêu Bạch – Nguyên Thiều.
 2. Sinh hoạt địa phương: tôn giáo, chính trị, kinh tế tài chánh.
 3. Phòng cháy – Chữa cháy.
 4. Ghi âm, ghi hình – Phát thanh, phát hình.
 5. Mỹ học Phật giáo.
 6. Phật giáo với văn hóa.
 7. Giới thiệu tiểu sử các Đức Tăng Thống: Đức Đệ Nhất Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết – Đức Đệ Nhị Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên – Đức Đệ Tam Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu – Đức Đệ Tứ Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang.
 8. Giới thiệu tiểu sử các vị Viện Trưởng Viện Hóa Đạo: Đệ Nhị Hòa Thượng Thích Thiện Hoa – Đệ Tam Hòa Thượng Thích Trí Thủ.
 9. Cuộc vận động Phật giáo năm 1963 – 1966.
 10. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
 11. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay.
 12. Giới thiệu các Huynh trưởng suốt đời xây dựng và phát triển tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Chia sẻ:

Chuyên mục:

Không có bình luận " Bậc Định "